از رفتن

دوری اگر فرجام ناگزیر ماست،

من میروم، تو بمان

من اگر بروم سایه ای کم می‌شود و

تو اگر، سایه هایی

/ 5 نظر / 3 بازدید
آمیرزا

کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد.

سپید

اگر ما برویم؟

صدف

چقدر سوت و کوره اینجا....

!

به همین سادگی رفتی بی خداحافظ عزیزم... هنوزم که هنوزه منتظر به روز شدنتونم!