گريه که نمی‌کنم که ...

باد می‌آيد و من
به تو می‌انديشم
و تو چون باد ز من می‌گذری
دستهايم ای دوست
به اميد دستی
شده آواره چو شاخی در باد
کاش يکبار دگر
مامن امن دو دستت
می‌گرفتم آرام

باد می‌آيد،کاش
پيک بارش باشد
تا به باران دل خود خوش بکنم
کو به يک شعبده پنهان بکند
آيه بودنم و رفتن تو
در دل خود

همه جايم اشک است
صورتم ،
بارانی !!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
yaghoob

خاک تو سرت هيشکی برات پيام نذاشته... عيب نداره ... ولی ادم شو...