درد مشترک

 

درد سکوت از غم تنهایی نیست

و هیمنه وهم‌آلودش را تهی بودن دل‌ها و دهان‌ها پر نکرده است

درد سکوت از تجاوز بی‌شرمانه کسانی است که سکوت را

بی صدایی تعریف میکنند.

 

پرندگان به قفس رهاترند

و زباله اگر نریزی رفتگران بیکار می‌مانند

و تهی‌دستان به گرسنگی آشناترند

و زخم ها همه روزی خوب میشوند

و سکوت نشانه رضاست

و تو خود را به هزار ورد و آیه و تفسیر می‌آرامی

..

/ 0 نظر / 20 بازدید