سارا

چندی است روزها تب مهتاب می کنم

                                                 نام تو را به صحن دلم باب می کنم

صحبت نمی توانم و بر اين لب خموش

                                                 طعم لبان سرخ تو را قاب می کنم

/ 2 نظر / 3 بازدید
سحر

سپيد

نمی دونی چقدر به اين ژستت حسوديم می شه....