کاش بلد بودم داد بزنم

عجيبه!!! بعد از مدتها آمدم اينجا و ميدونستم کلی حرف دارم اما يک ربعه که صفحه را باز کردم و چيزی نمی نويسم .چی شده ؟ چرا اينجوری شدم ؟ من شاد و شيطون و اينهمه تو داری؟ چرا ؟

/ 3 نظر / 13 بازدید
امير رضا . ن

زندگي آتشگهي ديرينه پا بر جاست گر بيفروزيش رقص شعله اش در هر كران پيداست ورنه...

yasaman

هوم . . . کاش منم بلد بودم داد بزنم !!!!!!!!!!!!!!!!!

matin

سلام...کاش ميتوانستم در دشت شقايق قدم بزنم...... وگنجشکان خسته را به ميهمانيه مهتابيه دلم دعوت کنم