ما بين دست های به هم خورده مان گره، سنگی است فاصله

این شاید روی سنگ مزار عزیزی حک بشه:

رفتی و فرش زیر پای تو پردیس می کنند        در خانه یاد روی خوب تو تدریس می کنند

اینجاگرفته جای،مادرم،آسان گذر مکن                   این خاک را ملائکه تقدیس می کنند

خاله، چقدر رفتن تو برای من سخت شد.

/ 2 نظر / 8 بازدید
مريم

سلام زیبا بود ياد هيچ عزيزی که از پيشمون رفته فراموش نمی شه روحش شاد

فرانک

امير جان اميدروارم غم آخرت باشه و در شاديها شعر بگی.