اگر بيايی ...، ميايی ؟

تو آمدی و رسم شعر دوباره باب می شود
عجب که عمر از اين زمان مرا حساب می شود

/ 2 نظر / 7 بازدید
Muses

سلام آميرزا بعضی از عنوان ها با مطلب نوشته شده هم خط نيست يا لا اقل چيزی که مربوط به مطلب باشه نمی رسونه. به اميد نوشته های بهتر و بهتر

fatemeh

هی فسقلی تو از اين شعر دست بر نمی داری؟