آخيييييييييييييييييييييييييی
بالاخره اودن که در مورد شعر من نظر تخصصی بدن !!! ولی آخه چه نظری و در مورد چه شعری .
در .ورد شعر قبلی من بايد اول يه توضيح بدم بعد يه جوابيه
توضيحم اينه که اون شعر جای شعری را گرفته که هديه من به يکی از عزيزترين دوستانم بود و بعدش که اون دوست خوندش برای اين که جاش خالی نباشه اين را نوشتم .
جوابم هم به کسانی که ايراد گرفتن : وزن اين شعر که ابدا مشکلی نداره در عين ساختارمند بودن . اما برای نيروانا که شايد اين شعر را يه کم سبک ميبينه و تفاوت با نوشته های ديگه من بايد بگم هر قسمت « مثل بارون بهاری » لحن و ريتم خاص خودش را داره . ديگه چی بگم ؟ هيچی فقط اينکه تو

مثل بارون بهاری