- به کجا میروی ؟

                        - به بلند ترین نقطه دنیا

- که چه بیابی ؟

                        - شاید غربیلی

- کجا میروی؟

                        - به ژرف ترین نقطه دریا

- که چه بیابی ؟

                        - شاید عصایی

**********************************************

به خدا تنبلی نمیکنم . شاعر نیستم که همیشه شعر بگم ، هر نوشته هم که شعر نیست . اینجا را هم فقط برای شعر هام شروع کردم ، بارها هم اینو گفتم .حالا هم چون فرصتش پیش اومده یه کم اضافه میکنم . میدونید به نظر من نمیشه همیشه و هر روز شعر گفت.این کار اصلا امکان پذیر نیست . شعر حالت درونی را لازم داره که تا بر اثر شرایط بوجود نیاد شعر جاری نمیشه . این موضوع هم مفصله و هم خیلی ها در موردش صحبت کردند . من شاید بهتره چیزی اضافه نکنم .